Nyanserat.nu

Folkets Demonstration gjorde gemensam sak med motdemonstranterna

Folkets Demonstration startade som ett privat initiativ för att kräva omval eftersom landet idag drivs av en svag minoritetsregering utan stöd från folket. Den 19 mars var det åter dags för en demonstration, men denna gång hade temat till stor del bytts ut. Krav på omval och en ansvarsfull politik kom i bästa fall i andra hand. Istället lades stor vikt åt att ta avstånd från ”rasism, nazism och fascism”.

Förändringen är ett svar på medias och politikerelitens angrepp mot Folkets Demonstration efter förra arrangemanget i januari. Media släppte fram den invandringspolitiskt extrema debattören Mona Sahlin som fick angripa Folkets Demonstration på ett såväl osakligt som osmakligt sätt. Media försökte också ge demonstrationen skulden för att en grupp fotbollssupportrar dagen innan gått ut i centrala Stockholm för att hämnas på de marockanska män som gör livet surt för flickor och kvinnor. Dessutom hängdes enstaka deltagare ut med namn och bild och krav restes på att Sverigedemokraterna skulle ta avstånd från att en demonstration som de inte arrangerade drog människor från nationalistiska organisationer och fotbollsgrabbar i publiken. Någon analys av, eller ens information om, de tal som hölls fick regimmedias läsare aldrig ta del av. Inte heller fick man veta att den illegala motdemonstrationen drog allt ifrån en riksdagskandidat för Vänsterpartiet till militanta vänsterextremister som samarbetade för att försöka stoppa den lagliga Folkets Demonstration.

Mattias Karlsson, ett av Sverigedemokraternas starkaste namn och under Jimmie Åkessons sjukskrivning vikarierande partiledare, tog snabbt avstånd från Folkets Demonstration. Folkets Demonstration å andra sidan var lika snabba med att ta avstånd från de fotbollsgrabbar som deltagit i demonstrationen.

Arrangörerna stod nu inför olika alternativ. De hade kunnat inleda lördagens demonstration med att ta avstånd från medias svartmålning och förklara att alla som ställer upp på kravet om regeringens avgång är välkomna att lyssna och att arrangörerna omöjligen kan ansvara för enskilda deltagares åsikter i övrigt. De hade kunnat peka på de våldsamma motdemonstranterna och tackat de fotbollsgrabbar och andra som med muskelstyrka hade kunnat skydda övriga demonstranter ifall polisen hade misslyckats med att hålla motdemonstranterna på avstånd. Men de valde en annan väg.

Den 19 mars lyste fotbollsgrabbarna med sin frånvaro. Efter att arrangörerna tagit avstånd från deras närvaro valde de flesta av dem att inte dyka upp igen.

Talaren Jennifer Black, som enligt uppgift har bakgrund i Direktdemokraterna och Piratpartiet, talade två gånger under mötet. Hon var såväl inledningstalare som avslutningstalare. Hon riktade under sitt tal förvisso tack, men inte till de ungdomar som med muskelkraft hade kunnat mota bort ilskna motdemonstranter, utan istället tackade hon i slutet motdemonstranterna för att de nöjt sig med att skrika och föra oväsen istället för att använda våld.

Black inledde sitt tal med att berätta om hur rädd hon varit för att komma dit med tanke på motdemonstranternas aggressiva retorik. Därefter följde en lång utläggning om hur mycket hon tog avstånd från ”rasism, nazism och kommunism” som ”har dödat och torterat människor i årtusenden”. Hon svängde sig också med uttryck som att man inte får dela upp människor efter hudfärg, att alla oavsett härkomst skulle samarbeta, att det är nog med extremism med mera, allt medan motdemonstranterna buade och ropade ramsor som ”Inga rasister på våra gator” – en ramsa som Jennifer Black förklarade att hon ville ropa med i.

Senare gick hon till angrepp mot Mona Sahlin och AFA som hon i nästa andetag likställde med delar av sin egen publik: ”Jag ifrågasätter också deltagande av personer ifrån SMR och Nordisk Ungdom. Det är minst lika skadligt och skapar minst lika mycket problem […] Du som är här idag på Folkets Demonstration, eller på Allt åt allas ickepolisiärt beviljade demonstration, som en del av vänster- eller högerextrema grupper med intentioner att bråka eller skapa odemokrati […] Gå din väg med omedelbar verkan! För du är inte välkommen här och det har du aldrig varit!”

Efter det långa talet som lika väl hade kunnat hållas på andra sidan om polisbilarna där extremvänstern hade samlats presenterades Stefan Torsell som i motsats till Jennifer Black var mer intresserad av att presentera idéer och mana till politisk förändring istället för att angripa ideologiska yttringar som saknar inflytande i dagens samhälle.

Stefan Torssell är sjökapten och engagerad i debatten om fartyget Estonia. Han har förflutet som skribent på bloggen Avpixlat och skriver numera i tidningen Nya Tider. Hans tal var, oavsett om man håller med honom eller inte, mer intressant och ideologiskt betonat.

Torssell kritiserade till en början medias hantering av förra upplagan av Folkets Demonstration. Han pekade på hur Folkets Demonstration beskyllts för det som huliganer hävdades ha gjort dagen innan. Stefan Torssell menade att media och makten smällt samman till en gemensam kraft och att media inte längre granskar makten utan arbetar för den. Han var också starkt kritisk till ”samordnaren mot våldsbejakande extremism” Mona Sahlin som beljugit Folkets Demonstration, men valde att ändå se ljust på framtiden.

– När makten avskyr sitt eget folk, då vet vi att makten är på väg att bytas ut!

Torssell fortsatte på det inslagna temat som var mediekritik och ifrågasatte bland andra Sveriges Radios Cecilia Uddén som vittnade i radio om hur hon grät av lycka över revolutionen i Egypten då åtskilliga kvinnor våldtogs på Tahrirtorget och lät publicera ett foto där hon poserade med två salafister. Efter sina insatser belönades hon med Stora Journalistpriset.

Torssell påtalade att Folkets Demonstration ägt rum fredligt gång på gång till medias totala ointresse innan vänstern genomförde en skränig motdemonstration den 30 januari vilket fick journalister att göra om Uddéns bragd och välja att misstolka allt som hände vid demonstrationen. Själv blev Stefan Torssell uthängd som nazist i Aftonbladet vilket fick honom att dra följande slutsats:

– Det är många kandidater om Stora Journalistpriset i år.

Köp den idag, på Logik.se

Han påpekade också att de nuvarande medierna aldrig kommer att ändra sig och inse vad det folkliga missnöjet handlar om. Istället kommer andra medier att ta över. De medier som nu angriper Folkets Demonstration avkräver avståndstaganden från individer de hänger ut; avståndstaganden mot det de själva pekas ut för att vara. Torssell förklarade att detta är typiskt för diktaturer och att han därför vägrar avge någon demokratiförsäkran. Däremot gjorde han en kortare utläggning om sin syn på nationalsocialism och fascism som klargjorde att han inte stod för någon av dessa ideologier.

Folkets Demonstration har, som nämnts, beskyllts för än det ena än det andra. Istället för att tjata om vad Folkets Demonstration inte är försökte han klargöra syftet.

– Folkets Demonstration riktar sig inte emot människor utan riktar sig emot makten.

Stefan Torssell gick också till försvar för den svenska modellen som han menade fallit idag. Han påpekade att den svenska välfärden ska finnas för alla.

– Ingen ska tillåtas att åka snålskjuts, ingen grupp ska få överutnyttja systemet. Men den som behöver vård och stöd ska få det.

Idag är den svenska skolan i fritt fall, arbetslösheten är hög och statsskulden skenar, polismakten klarar inte att upprätthålla ordningen, fattigpensionärerna får sina pensioner sänkta, ungdomar kan inte få högre utbildning eftersom det inte går att få bostad i studieorten.

– Istället för att ta tag i dessa frågor så käbblar riksdagen.

– Om stora grupper lever på försörjningsstöd i utanförskapsområden så har den svenska modellen havererat. Det är därför vi demonstrerar!

Efter Torssell var det dags för lärarinnan och centerpolitikern Annelie Sjöberg. Hon inledde med ett starkt avståndstagande mot ”all form av rasism, nazism och fascism”.

– Om det finns någon här på detta torg som inte ställer upp på dessa värderingar så tycker jag att de kan avlägsna sig härifrån nu, utropade hon och liksom Jennifer Black betonade hon sålunda att demonstrationen i första hand inte handlade om omval utan var just ett stöd till regeringens arbete mot ”rasism, nazism och fascism”.

Efter denna inledning som visade att hon är en flitig läsare av Aftonbladet och låter sig påverkas av deras agenda började hon prata om situationen i den svenska skolan. Hon menade att skolan blir allt sämre. Hon betonade också skolan som viktig för integrationen.

Annelie Sjöberg avlöstes av Ulf Holmgren, en privatperson som i ett populärt videoklipp försvarade förra Folkets Demonstration. Han förklarade sin kärlek till vårt land och människorna som bor här. Han påstod sig också uppskatta viss invandring men tyckte att det gått för långt på senare tid. Han väckte därför frågan hur den enorma invandringen ska finansieras. Enligt finansminister Magdalena Andersson är det inga problem eftersom vi kan låna pengar. Han frågade vem som kan vara så dum att han lånar ut pengar till Sverige?

– Jo det är människor eller stater som kanske har ett visst intresse utav det som sker i Sverige idag. […] Jag tror att det finns åsikter eller viljor att låna ut pengar till Sverige för en dag ska pengarna betalas tillbaka. Vi är inte våra egna herrar om vi lånar pengar från utlandet, vi är andras tjänare.

Därefter avslutades det som det började. Jennifer Black fick mikrofonen för att fortsätta sitt avståndstagande mot ”rasismen”.

Jag hade tänkt att i den här texten även skriva några rader om vänsterns beteende. Det får istället bli en egen artikel eftersom det i viss mån är svårt att skilja de ideologiska ställningstagandena från vissa av talarna med vänstern. Bara beteendet skiljer sig åt. Beteendet från vänstern är dock intressant och förtjänar uppmärksamhet. Därför kommer en artikel om detta inom kort.

Jag tänker inte heller sammanfatta Folkets Demonstration på något speciellt sätt. Läsaren får själv ta ställning till innehållet i talen. Hade jag varit på plats som deltagare hade jag varit oerhört besviken. Nu var jag bara där för att iaktta och som iakttagare har jag skådat många demonstrationer och tal från allt ifrån nationalister till vänsterextremister och allt däremellan.

Det är intressant att iaktta. Kommer Folkets Demonstration att överleva efter lördagens uppvisning i böjda ryggar och anpassning till medias angrepp? Kan en demonstration som säger sig vara motståndare till etablissemanget vara så anpassningsbart att några gnälliga artiklar från just etablissemanget ska påverka en majoritet av talarna? Är människor beredda att resa från Skåne, Göteborg eller Umeå för att lyssna på antirasistiska tal? Var avståndstagandena nödvändiga för att kunna locka nya talare och fler i publiken? Kommer vänstern sluta störa Folkets Demonstration för att talarna ställde upp på deras paroller, eller kommer de inte ge sig förrän talarna läser ur Kommunistiska manifestet och hyllar Pussy Riot?

Det viktiga är egentligen inte vad man väljer att kalla sig eller inte kalla sig. Det viktiga är resultatet. Kan avståndstemat i lördagens demonstration leda till att de kommer närmare sitt mål, eller kommer de tappa ytterligare besökare och endast framstå som svaga människor som viker sig så fort det grymtas det minsta från gnälliga journalister?

Länkar:
Alla talen kan ses här

Björn Björkqvist
Författare och opinionsbildare ursprungligen från Gotland men idag boende i Västsverige. Björkqvist har ett gediget nationalistiskt engagemang bakom sig och är känd för sin vassa penna. Under de senaste 20 åren har Björkqvist gjort sig känd som en uppskattad talare och med sin skarpa penna har han förmågan att blanda humor och allvar i texter som berör.