Nyanserat.nu

Recension av ”Högern kommer tillbaka”

Högern kommer tillbaka, handbok för den äkta oppositionen av Daniel Friberg.

Köp den idag, på Logik.se

För några år sedan vaknade jag upp inför faktumet att det landet jag lever i håller på att förändras i grunden till ett mångkulturellt helvete där feminism, massinvandring, hbtq och antirasism polariserar och ämnar slå söner alla traditioner, all moral och allt sunt förnuft. Jag har gått hela varvet runt i känslor för framtiden, vanmakt, sorg, ilska, ingen framtidstro, eskapism för att nämna några. Det har tagit mycket energi att förstå hur indoktrinerad och grundlurad jag varit och hur illa det är ställt med Sverige och Europa och hur enormt många människor som lider i det tysta.

Daniel Fribergs bok förklarar varför den nya högern, identitärerna, måste ha tålamod och vänta in sin tid. Hur vi måste arbeta metapolitiskt dvs att vi på alla plan i samhället börjar förändringen och att den har pågått i cirka 10 års tid. Vi nationalister måste börja med den egna familjen, göra barnen redo att ta över kampen i framtiden. De måste uppfostras i den anda vi vill skapa för Sverige, i den anda som en gång i tiden gjort den västerländska människan så framgångsrik. Vi måste tillbaka till rötter och identitet, sunda normer och en god moraluppfattning som bygger på den västerländska människans unikhet.

Den nya generationen, som alltid levt i ett mångkulturellt och normkritiskt kaos, måste åter få en vördnad för tidigare generationers uppoffringar, värdet av det arv som givits dem och se sig själva i en historisk kontext och en del i något större. Vi kan alla förändra språket, ge nästa generation framtidshopp och att få dem att känna samhörighet med sitt folk och sitt land och ge dem viljan att kämpa för det i framtiden. Vi bör också syssla med sund aktivism, men sådant vi själva är emot som våld och terror bör vi hålla oss ifrån, men som Daniel poängterar så ska aktivism endast göras när vinsterna är stora nog. Det är lätt att få bråttom och agera förhastat men det är inte det den långsiktiga kampen består av. Tyvärr kommer det nog att bli långt mycket värre innan tiden är mogen och det kan bli bättre igen. Jag hoppas få uppleva det men är långt ifrån säker på att det kommer att bli så. Åtminstone kommer jag att, med stolthet, veta att jag är med och kämpar i rätt riktning åt dem som behöver ta den stora fighten i framtiden, och förhoppningsvis möjliggöra att den sker på fredlig basis.

Den nya högern ska vandra, likt vänsterbygget, genom institutionerna, men till skillnad från vänstern ska värderingarna byggas utav folket och inte utav en maktelit vilket kommer att göra den stabilare, tryggare och åter ge mer makt åt folket. Vänsterns hegemoni ska brytas. Med internet och framgången för alternativa medier har vi långt större möjligheter att sprida idéer och information och i förlängningen förändra vad människor pratar om, och hur de pratar om det. Det är denna kulturella makt som är steget före den politiska kontrollen. Fördelen för den nya högern är att den beskriver sanningen och att man har, som Daniel skriver, rätt – dvs att det högern beskriver överensstämmer med det människor upplever i vardagen. Vänstern, och då menar jag i princip hela sjuklövern som representerar vänsterextremistiska tankar och viss liberalism, lever på en verklighetsfrämmande världssyn som större delen av folket omöjligen kan känna igen sig i.

Vänsterns politik bygger ständigt på gruppers konflikter, från klasskamp till feminism och antirasism. Hur ska folket någonsin känna trygghet och tillhörighet i en värld som ständigt ställer folk emot varandra, till och med inom familjen som ska vara den minsta tryggaste enheten. En sådan ideologi kan aldrig komma ifrån folket utan kommer alltid uppifrån, från makteliten och etablissemanget. Vänstern har misslyckats så många gånger, innan maktövertagandet av nationalsocialisterna var folkets verklighet enorm otrygghet, enorma sociala problem, stor arbetslöshet och många utslagna människor. Det är dit vårt samhälle är på väg idag och i vissa avseenden redan är där. Vänstern lever på demoralisering och har i grunden en individualistisk, materialistisk människosyn. Det vi ser nu är vänsterns sista desperata andetag – upplopp och ett enormt fokus på avarter, trakasserier och våld visar på en utdöende ideologi.

Ännu diskuteras huruvida man kan benämna kommunismens massmord med begreppet folkmord (se kommunismens svarta bok) eller om det skulle förminska nazismens folkmord. Nazisterna har ställts inför rätta men kommunisterna har gått fria för över 120 miljoner civila offer. Att vi aldrig får göra upp med 1900-talets folkmord i kommunismens namn är ett problem och har gjort vänsterns utdragna kamp längre än den borde ha varit (egen reflektion). Medan nazismens siffror för förintelsen ständigt skrivs ner, även om det inte ändras i historieböckerna, till ca 4 miljoner civila offer, skrivs kommunismens offer upp och landar på över 120 miljoner människor.

Än så länge är vi nationalister en minoritet men som Daniel citerar Michail Chodorkovskij ”en minoritet blir inflytelserik om den är organiserad”. Detta kan vi se historiskt, många stora skeenden är frukterna av en minoritets idoga arbete. Detta arbete är och kommer att bli enormt viktigt för Europas utveckling. Boken innehåller även en rad konkreta tips. Vad man bör göra vid åsiktstrakasserier, hur man moraliskt bör förhålla sig till sin samtid och till den egna familjen, både för män och för kvinnor. Han beskriver vilka principer som bör vägleda den nya högern. Man kan plocka ut godbitarna, det man kan och vill leva efter. Det påminner om ” den politiska soldaten” av Derek Holland som gärna kan vara ett komplement till Daniel Fribergs bok. Sist kommer en metapolitisk ordlista. Jag läste igenom hela med entusiasm och fick en del aktuella beskrivningar av hur begreppen kan ses av den nya högern idag.

När allt ser som mörkast ut, kommer ”Högern kommer tillbaka” som en räddande ängel. Den ger möjlighet till en framtidstro och erbjuder ett sätt att föra en smartare kamp för framtiden. Äntligen kommer en bok som blickar framåt och gör de enormt stora problemen vi ser hanterbara, för en gångs skull känner jag mig inte tyngd utan optimistisk efter att ha läst en nationalistisk bok. Jag är fylld av idéer, framtidstro och framförallt har jag ett leende på läpparna.

Annika

—————-

Länkar:

”Högern kommer tillbaka” av Daniel Friberg går att beställa här.
”Den politiske soldaten” av Derek Holland går att beställa här.

Läs även Björn Björkqvists recension av ”Högern kommer tillbaka”.